Ісламізація – це інструмент радикального лібералізму

Ісламізацію Європи у жодному разі не можна розглядати у якості самоцілі правлячих у Європі політичних еліт, представники яких переважно дотримуються радикальних лібералістичних поглядів. Для них міграція та ісламізація — це всього лиш інструмент, за допомогою якого вони намагаються знищити залишки традиційної Європи.

Про це у своїй новій статті “Ісламізація Європи у світлі стратегій культурного марксизму” пише сучасний націоналістичний публіцист Ігор Загребельний.

У своїй статті І.Загребельний звертає увагу на протиріччя, які демонструють прихильники радикального лібералізму (або ж культурного марксизму): “Вивчаючи тенденції політичного розвитку Європи, важко не помітити суперечності у стратегії репрезентантів радикального лібералізму (чи то пак, культурного марксизму). Уже не перший рік їхньою візитівкою можна вважати активне просування сексуальних девіацій та всього того, що знаходить своє теоретичне обґрунтування в гендерній ідеології. На цьому тлі малозрозумілою може здатися апологія з боку культурних марксистів процесів імміграції до Європи представників неєвропейських народів. Адже ці процеси, хоч і не є тотожними явищу ісламізації, але тісно з ним пов’язані, а ставлення ісламу до ціннісних орієнтацій культурного марксизму чітке й категоричне. Інакшими словами, культурні марксисти, які нібито борються за права “сексуальних меншин” (насправді обрії їхньої боротьби далекосяжніші), сприяють тому, аби Європа заселялася людьми, для яких смертна кара для содомітів є трансцендентно обґрунтованою нормою”.

Загребельний пише, що культурних марксистів цікавить не так ісламізація, як міграція, колонізація Європи представниками неєвропейських народів. Ісламізація — це просто похідний від міграції продукт, який намагаються використати культурні марксисти: “Чинник ісламізації використовується для подальшої секуляризації Європи шляхом її дехристиянізації. Артикулюючись у межах нинішньої ліво-ліберальної парадигми як меншина, мусульмани дістають більше прав, ніж корінне населення Європи. (…) Аналогічний механізм спрацьовує і в випадку нищення історичної пам’яті європейських народів, зокрема моментів, пов’язаних із протистоянням між християнською Європою та мусульманським світом. Доволі промовистим є випадок з 74-річною німкенею Марією Франк, яку засудили за плакат, в якому жінка нагадувала співвітчизникам про розгром турків військом Священної Ліги. Але чи не найважливіша функція ісламізації в стратегіях культурного марксизму — це руйнування базової європейської нормативності”.

Остаточна ісламізація Європи для лібералів неприпустима. Навпаки, уже зараз можна помітити зусилля, спрямовані на “деісламізацію” мусульман.

Автор статі зазначає, що чітке розуміння місця, яке займає ісламізація у стратегіях культурних марксистів, надзвичайно важливе для протидії з боку націоналістів.

Джерело: http://politonomia.org.ua/page/islamizatsiia-yevropy-u-svitli-stratehii-kulturnoho-marksyzmu.html