Викладання української мови як іноземної у вищій школі | V Міжнародна конференція “Українська мова у світі”

17 серпня 2018 року в просторах Національного університету “Львівська політехніка” в рамці V Міжнародної конференції “Українська мова у світі” відбувся круглий стіл на тему “Викладання української мови як іноземної у вищій школі”. Були присутні 18 осіб, зокрема, 9 кандидатів наук, 9 викладачів та вчителів з Південної Кореї, США, Туреччини, Канади, Білорусі, Чехії та України.

Повідомляє JARMART.INFO – інформаційний культурно-історичний вісник.

“Українська вища школа за кордоном повинна вступити у боротьбу за “студента-іноземця”. Вона потребує фінансування та фахівців з методики викладання української мови як іноземної у вищій школі. Важливим є подолання міжкультурних бар’єрів між “викладачем-українцем” і “студентом-іноземцем”, врахування національних та історичних особливостей”,- підсумувала Оксана Трумко, канд. філол. наук, науковий співробітник, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка” (Львів, Україна).

“Аналогічну ситуацію спостерігаємо і в Україні: Крім цього, подекуди, під час навчання української мови як іноземної навчальний процес в окремих ЗВО відбувається не державною мовою українською, а іноземною російською. На побутовому рівні, на вулиці студенти-іноземці чують часто знову ж таки російську мову. Відтак українська сприймається як мова з нижчим статусом і викликає щонайменше подив”,- розповідає Оксана Джус, канд. пед. наук, доц., завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна).

“Сучасна методика викладання української мови як іноземної повинна базуватися на активних методах викладання. Це дозволяє активізувати аудиторію, створити атмосферу невимушеного спілкування та розвинути комунікативні навички студентів”,- додає модератор круглило столу, Оксана Трумко.

Учасники круглого столу “Викладання української мови як іноземної у вищій школі” на Першому світовому форумі українознавчих суботніх та недільних шкіл запропонували внести до Ухвали форуму такі пропозиції:

1. Створити асоціацію викладачів української мови як іноземної, яка б об’єднувала українських та закордонних фахівців. 2. Сприяти роботі Центрів українознавства за кордоном. 3. Забезпечити надання сертифікатів державного зразка про рівень володіння українською мовою для студентів-іноземців. 4. Затвердити програму з української мови як іноземної для вищої школи та визначити перелік дисциплін.

Пропозиції підтримали всі учасники форуму.

Відео: https://youtu.be/3lMBGaurKrs

www.jarmart.info