Спілка Української Молоді в еміграції святкує 70-ть літ з часу заснування

18 липня 2016 p. сповнилося 70-ть років з часу заснування в Ауґсбурзі першого осередку СУМ в еміграції.

З цієї нагоди знайомимо читачів СУМнету з хронікою осередку в перший рік його діяльності (за квітень-вересень 1947 року).

ЗВІТ ПРАЦІ ОСЕРЕДКУ СУМ В АВҐСБУРЗІ

15.05-15.09.1947 р.

Перевибори управи:

«…скликано Надзвичайні Збори членів СУМ-у та переведено перевибори Управи СУМ-у.

На цих зборах були присутні: голова ЦК СУМ-у М.Сердюк, заступник голови О.Калинник та організаційний референт ЦК СУМ-у М.Крпавчук. До складу новообраної Управи ввійшли:

Голова – Штогрин Дмитро;
Заступник – Підстигач Леонід;
Секретар – Гурський Яків;
Скарбник – Шпирка Петро;
Культурно-освітній референт – Ганна Калинник;
Організаційний референт дівчат – Надія Мартинюк;
Господарський референт та бібліотекар – Михайло Юзефів.

План праці новообраної Управи

Перевести реєстрацію старих членів та запис нових;
Зорганізувати гуртки, як то: хор, літературний, вивчення англійської мови, спортовий та інше;
Підготовка до обласного першого Здвигу «Свято Молоді»;
Домагатися від Таборової Управи домівки СУМ-у.

Виконання накресленого плану

Після реєстрації і запису є всього членів 120, з них 50 дівчат, 70 хлопців. Члени поділено в ланки на чолі з ланковими, що складають актив осередку, допомагають управі СУМ-у в переведенні щоденної чи негайної роботи, в скликанні сходин та реєстрації присутніх на сходинах.

Творення гуртків і праці в них

Хор

Першим почав працювати хор. Зорганізовано 20 липня. Налічує 30 співаків. Працює тричі на тиждень по 2 год. Керує диригент п.Чайківський, що є тепер заступником голови осередку. Відноситься до праці дуже ретельно.

Літературний гурток

З початку липня проведено підготовчу роботу до створення літературного гуртка. Була проведена бесіда з молоддю окремо з кожним, закликано старших учнів з гімназії, але культурно-освітній відділ (проф.Паливода) Таборової Управи був проти того, щоб гімназисти вступали до СУМ-у.

10 липня Юрій Балко, що один з перших прихильно віднісся до СУМ-у і згодився працювати в літературному гуртку керівником, надрукував у «Таборових Вістях» допис про значення літературного гуртка, починаючи словами О.Олеся: «О, слово рідне!».

29 липня відбулися перші сходини літературного гуртка. Присутніх було 19 хлопців і дівчат. На цьому занятті пані Шпаківська прочитала деякі твори Васильченка і познайомила членів гуртка з художнім читанням.

Домівка СУМ-у

2 липня Управа осередку СУМ-у звернулася з листом до Президії Таборової Ради про виділення для СУМ-у відповідної домівки.

17 липня одержано від коменданта п.Лісницького дозвіл користуватися таборовим клюбом до 8 год. вечора, після цих годин в цьому клюбі старші люди грали в карти. Домівку СУМ-у в повне користування дістали лише 10 вересня. Тепер працюємо над обладнанням домівки та поширенням таборової бібліотеки.

Сходини членів СУМ-у

За цей час відбулися 4 рази сходини членів СУМ-у.

19 червня був реферат на тему «Молодь після першої світової війни». Прочитав організаційний референт ЦК СУМ-у М.Кравчук.

Після реферату бандурист Кравченко заграв і заспівав в’язанку українських пісень.

18 липня. Відкриття домівки. Творення ланок і секцій, чи гуртків.

Сходини на початку серпня м-ця. Звіти про роботу і плян на майбутній (найближчий) час. Після вивчали народні пісні під керівництвом п.Чайківського.

11 вересня. Реферат п.Степового про історію спорту «В здоровому тілі – здоровий дух». Після реферата – роздача виказок та звіт роботу перед членами.

Сходини членів Управи осередку відбувається щосуботи для підсумків роботи за тиждень та намічення плану на наступний тиждень.

Культурно-освітня та розривкова робота

8 серпня для молоді табору Управа СУМ-у запросила проф..Г.Ващенка з лекцією «Основи національного виховання». Але через хворобу проф.Ващенко не прибув. Перед лекцією члени СУМ-у розповсюджували запрошення по всіх блоках і кімнатах.

10 серпня був організований для молоді вечір розваг. Виступав гуморист Ів.Підкова; співи, танці. Присутніх було коло 400 осіб.

24 серпня управа СУМ-у організувала одноденну екскурсію на Хімзее. Брали участь члени СУМ-у, молодь та старше громадянство табору.

Допомога старшим

1 серпня дівчата сумівки розповсюджували по бльоках табору запрошення на академію Св.Ольги.

1 вересня разом з Спілкою Українських Письменників зорганізували літературний вечір Ю.Клена. Члени СУМ-у розповсюджували квитки та збирали добровільні датки на вечір.

14 вересня допомагали Жіночому Об’єднанню в переведенні фестону, за що одержали подяку від голови ОЖ пані Шпаківської.


Свято Фізкультури, 31 серпня

31 серпня прийняли участь сумівці в дефіляді разом з пластунами, драмгуртком табору та інші.

31 липня проф.Одарченко прочитав лекцію до 34 роковин з дня смерті Л.Українки «Про життя і творчість Л.Українки». Присутніх було 42 особи.

5 серпня пані Шпаківська прочитала поеми Л.Українки.

Членам гуртка дано завдання виповнити анкети з питанням, що найбільше цікавить гуртківців, виявити їх побажання.

1 вересня члени літературного гуртка прийняли участь у літературному вечорі, на якому письменник Ю.Клен прочитав свої надруковані твори. Члени СУМ-у розповсюджували квитки серед молоді й старших, в наслідок чого заля СУМ-у була повна слухачів.

5 вересня проф. Чапленко прочитав лекцію «Молодь і українська мова». Присутніх було 42 особи.

9 вересня як вправи на лекцію «Уміння прилюдно виступати» був диспут на розділи з книги О.Мардена «Воля й успіх» – «Як використовувати обставини», «Залізна воля». Присутніх було 45 осіб. Заняття відбувається двічі на тиждень. Гуртківців було 16 осіб.

Незабаром, після відповідних лекцій, гуртківці приступлять до самостійної практичної роботи.

Вивчення англійської мови

Практичне вивчення англійської мови тривало від кінця липня до кінця серпня. Відвідувало 13-15 осіб. Постійних було 11. Викладач п.Лобачевський сумлінно ставився до праці.

З початком учбового року частина слухачів від’їхала на студії. Тепер гурток припинив свою працю. Роботу відновив в серпні-вересні ц.р.

Вишивкарські курси

19 липня Управа СУМ-у звернулася до кооперативи «Самопоміч» за матеріальною допомогою для організації вишивкарських курсів для молоді. Збори Надзірної Ради ухвалили виділити 500 марок.

В зв’язку з підготовкою до Свята Молоді організація вишив карських курсів розпочалася 26 серпня. Про створення їх оголошено по радіо в таборі, в «Таборових Вістях», через афіші. Організатор – Г.Калинник.

27 серпня сумівки з летючками пішли по блоках до всіх кімнат і перевели запис. Записалося 32 особи. 30 серпня відбулись організаційні сходини; 31-го – заняття. Вишив карські курси працюють тричі на тиждень по 2-3 години. Тепер вчиться 36 дівчат і жінок. Навчає Тетяна Чапленко, молода вишив карка, з вмінням і охотою.

Спорт

Вже три тижні тренується жіноча команда відбиванки, що прийняла участь у спортовому змаганні на Святі Фізкультури 31.8.

Струнна оркестра

Через відсутність членів, що перебували в таборах відпочинку, оркестра не працювала і тепер знаходиться в стані організації. Записалось 11 осіб до струнної оркестри. Заняття вищезгаданих діючих гуртків відбувається за розкладом.


Підготовка та переведення «Свята Молоді» 17 серпня

Осередок СУМ-у з відновленням праці заініціював проведення «Свята Молоді» і взяв на себе тягар відповідальності й організації його. Управа СУМ-у запросила до себе на нараду представників від 6 осередків. Відбулися дві наради: 1 липня і 10 серпня. На першій нараді обговорено переведення Свята, на другій – остаточно складено плян Свята.

1 серпня 10 інструкторів з Авґсбурґу, що їх вишколила пані Андрухович, поїхали до осередків навчити членів осередків вільно ручних вправ на Свято Молоді.  Підготовка до вільно ручних вправ в Авґсбурзі відбувалася 4 рази на тиждень. Керував д.М.Юзенів і Надя Мартинюк.

На свято запрошено 2 перші сумівські духові оркестри: з Ашафенбурґу та Цуфенгавзену. В святі приймали участь такі осередки як Авґсбурґ, Ашафенбурґ, Цуфенгавзен, Інґольштадт, Вайнсбурґ, Ельванґен, Ляндсгут, Ділінґен, Дінкерсбіл, Фрайман (Мюнхен). Найкраще показав себе осередок Ашафенбурґу під керівництвом д.Рицаря.

На святі було 40 сумівців. Перед Святом пророблено:

Члени СУМ-у за два дні перед Святом пішли по всіх кімнатах табору і зарезервували вільні місця за згодою мешканців для учасників свята. Таким чином всі приїжджі мали притулок.

Управа СУМ-у подбала про харчі для частини гостей. 180 осіб одержали обід і вечерю за рахунок осередку СУМ-у в Авґсбурзі. Крім того, декілька баночок оріхового масла й маргарини одержано від представниці з ІРО пані Чечоти.

16 серпня розклеєно звернення: «Дорогі батьки і матері! Дорогі друзі-юнаки і юначки!»

П.Залуцький виготовив гарну афішу до Свят. Масовим тиражем випущено в неділю 17 серпня бюлетень «Сумівець». Прикрашено залю й сцену вечірньої мистецької частини: вивішено 2 плякати: «Привіт дорогим гостям-учасникам Свята Молоді!», «СУМ – об’єднання ідейно-творчих сил української нації!».

Програма Свята доведена до відома і таборян, і учасників Свята через газету «Таборові Вісті» та надруковані летючки.

Програма свята була поділена на 4 частини:

Піднесення прапорів, Служба Божа, дефіляда.
Спортові змагання та вільно ручні вправи.
Кумівська присяга (прийняв голова ЦК СУМ-у М.Сердюк).
Художня частина в залі театру.

У спортових змаганнях брали участь три чоловічі команди й 2 жіночі.

З добровільних датків заплачено за подорож оркестрі з Ашафенбурґу 1 500 нм., з Цуфенгавзену – 600 нм.

Свято Зброї

Свято Зброї відбувалося 31 серпня ввечорі. 30 серпня сумівці прийняли участь у ватрі. Хор СУМ-у заспівав одну пісню. У підготовці цього свята брали участь Союз Українських Ветеранів, СУМ та драмгурток табору.

Осередок СУМ-у у святі виконав:

виготовив і розповсюдив летючки, виготовив плякати:

«Нехай вічна буде слава, же през шаблі маєм права!», І.Мазепа;

«Будь проклята кров ледача не за рідний край пролита!», Леся Українка;

«Нині вчися побіждати, завтра певно побідиш!», Іван Франко;

Авґсбурґ, 15.9.1947 р.                                             Управа Осередку СУМ-у»

Джерело: http://cym.org/blog/2016/70-t-lit-z-chasu-zasnuvannya-pershogo-oseredku-sum-v-emigratsiyi/