Nový přírůstek odborné literatury z Ukrajiny ve fondu Slovanské knihovny v Praze

Mezinárodní nevládní organizace “Koordinační zdrojový centrum” zakoupilo v Ukrajině a ve spolupráci s Ukrainian Youth RCC Czech dne 7. dubna 2017 darovalo Národní knihovně ČR – Slovanské knihovně rozsáhlou vědeckou publikaci významného ukrajinského historika a občanského aktivisty Ph. D. Olexandra Muzychka „Gruzínci v dějinách jižní Ukrajiny: společné moře a osud.“

Předání se uskutečnilo symbolicky v sekretariátu generálního ředitele Národní knihovny České republiky. Kniha byla předána řediteli Slovanské knihovny PhDr. Lukáši Babkovi.

Slovanská knihovna je veřejně přístupná specializovaná vědecká knihovna pro obor slavistiky, patří mezi největší a nejvýznamnější slavistické knihovny v Evropě. Ve svých depozitářích uchovává více než 800 000 svazků knihovních dokumentů, sbírku map, plakátů, obrazových a uměleckých materiálů a řadu sbírek speciálních dokumentů. Zde je druhý největší fond ukrajiniky (největší je v Ukrajině, poznámka redakce). Slovanská knihovna je organizační složkou Národní knihovny České republiky. V jejích strukturách má pozici odboru a vnitřně se člení na oddělení doplňování a zpracování fondu a oddělení služeb.

Foto: Ukrainian Youth RCC Czech