Світовий Конґрес Українців підтримує інтеграцію України в НАТО

Світовий Конґрес Українців (СКУ) вітає підписання Президентом України Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України”, який визначає членство в НАТО пріоритетом національних інтересів.

Закон, прийнятий Верховною Радою України 8 червня 2017 р., спрямований на інтеграцію України в євроатлантичну сферу безпеки та буде сприяти зміцненню зусиль у реформуванні, включаючи сектори з безпеки і оборони, з метою виконання всix критеріїв для отримання членства в НАТО.

“Світовий Конґрес Українців підтримує рішення України щодо набуття членства в НАТО, яке буде в значній мірі сприяти миру і стабільності в світі,” – заявив Президент СКУ Евген Чолій.

The Ukrainian World Congress (UWC) welcomes the signing by President of Ukraine Petro Poroshenko of the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine on the Foreign Policy of Ukraine”, which identifies membership in NATO as a national interest priority.

The law, adopted by the Parliament of Ukraine on 8 June 2017, focuses on the integration of Ukraine into the Euro-Atlantic security sphere and will serve to strengthen the reform effort, including in the security and defence sectors, with the goal of fulfilling all criteria for membership in NATO.

“The Ukrainian World Congress supports Ukraine’s decision to seek NATO membership which will significantly contribute to peace and stability in the world,” stated UWC President Eugene Czolij.

Джерело: http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1684/lang/ua