Informace pro cizince: Aktuality na portále Ministerstva vnitra ČR

Dne 17. 8. 2015 se stala účinnou novela zákona o pobytu cizinců, která zejména cizincům žádajícím o prodloužení zaměstnanecké karty v průběhu řízení o této žádosti umožňuje vykonávat zaměstnání na pracovním místě, pro které byla tato zaměstnanecké karta vydána. Toto oprávnění zaniká pouze v případě, že je příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, vydáno závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince vzhledem k situaci na trhu práce nelze povolit.

 

Více na http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx