Pozvánka – mezinárodní vědecká konference mladých ukrajinistů

Ukrainoznawcze Koło Naukowe pořádá pod záštitou katedry ukrajinistiky Varšavské univerzity,

Mezinárodní vědeckou konferenci mladých 

ukrajinistů a badatelů východní slovanštiny,

která se bude konat 31. května 2017 v prostorách Fakulty aplikované lingvistiky Varšavské univerzity (Szturmowa 4, Warszawa, Polska).

Konference je určena pro mladé lingvisty, badatele, literární vědce, kulturology a také pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia a pro mladé učitele do 35 let.

 

Konference bude probíhat v sekcích: 

Jazyk
Kultura
Literatura

Termín podání přihlášky je 10. května 2017 

Registraci s anotací (max. 10 vět) prosíme zaslat na e-mail: marta-zambrzycka@wp.pl

Účastnický poplatek se nevybírá a veškeré ostatní výlohy hradí vysílající organizace nebo účastník.

Konferenční poplatek ve výši 50 polských zlotých jsou povinni zaplatit pouze studenti vysokoškolského studia, ukrajinisty a ostatní mladí vědečtí pracovníci.

 

Jazyk konference: ukrajinština, polština a ruština. Maximální doba vystoupení 10 – 15 minut.

Garanti konference: Magdalena Kotowska, Marta Zambrzycka.

 

Informační podpora v České republice: Mezinárodní nevládní organizace “Koordinační zdrojové centrum, z. s.”

Více na: https://www.facebook.com/events/1772939996355226/