Світовий Конґрес Українців закликає Генерального секретаря ООН заявити, що Російська Федерація брутально порушує Хартію ООН

Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає Генерального секретаря ООН Бан Кі-Муна заявити, що Російська Федерація брутально порушує Хартію ООН своєю військовою агресією на Сході України і нелегальною окупацією Криму та грубо зневажає людські права, зокрема українців та кримських татар.

У письмовому тексті промови Генерального секретаря ООН, який був розповсюджений на Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі 16 червня 2016 р., як подають  “ReutersCanada” та “AssociatedPress”, було сказано, що Російська Федерація “має відіграти критичну роль … у вирішенні інших нагальних глобальних проблем, від припинення конфліктів в Україні і Сирії, до захисту людських прав та контролю над розповсюдженням зброї масового знищення”.

Виголошений текст, як зазначають “ReutersCanada” та “AssociatedPress”, був дещо змінений. У ньому Генеральний секретар ООН не згадує про Україну, однак говорить, що Москва “має відіграти важливу роль та я дійсно міцно розраховую на керівництво Російської Федерації”.

Участь Генерального секретаря ООН Бан Кі-Муна в Міжнародному економічному форумі у Санкт‑Петербурзі у період діючих проти Російської Федерації цільових санкцій за явні порушення Мінських домовленостей та його висування Російської Федерації, яку міжнародне співтовариство трактує як державу-агресова, нагадують політику примирення, яка призвела до Другої світової війни.

“Світовий Конґрес УкраїнцівзакликаєГенерального секретаря ООН Бан Кі-Муна відкликати свої слова щодо Російської Федерації в письмовому і виголошеному текстах промови на Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі та, натомість, закликати Російську Федерацію дотримуватись Хартіїї ООН та її базових принципів, а зокрема припинити військову агресією на Сході України та здійснити деокупацію Криму,” – заявив Президент СКУ Евген Чолій.
English:

The Ukrainian World Congress (UWC) calls upon UN Secretary-General Ban Ki-moon to declare that the Russian Federation is grossly violating the UN Charter with its military aggression in Eastern Ukraine and illegal occupation of Crimea, and blatantly disregards human rights, particularly those of Ukrainians and Crimean Tatars.

In the prepared text of the UN Secretary-General’s speech distributed at the International Economic Forum in St. Petersburg on 16 June 2016, as reported by “Reuters Canada” and “Associated Press”, it read that Russia “has a critical role to play … in addressing other pressing global issues, from ending the conflicts in Ukraine and Syria, to safeguarding human rights and controlling the proliferation of weapons of mass destruction.”

The delivered speech, as noted by “Reuters Canada” and “Associated Press”, was slightly different. In it the UN Secretary-General did not mention Ukraine, but said that Moscow “has a very important role to play and I really count heavily on the leadership of the Russian Federation.”

The participation of the UN Secretary-General in the International Economic Forum in St. Petersburg during a period of targeted sanctions against the Russian Federation in response to its blatant violations of the Minsk agreements, and his promotion of the Russian Federation, that the international community treats as an aggressor state, are reminiscent of the policies of appeasement that led to the Second World War.

“The Ukrainian World Congress calls upon UN Secretary-General Ban Ki-moon to retract his comments with respect to the Russian Federation in both the prepared and delivered texts of his speech to the International Economic Forum in St. Petersburg and instead to call upon the Russian Federation to comply with the UN Charter and its fundamental principles, and specifically, to end the military aggression in Eastern Ukraine and de-occupy Crimea,” commented UWC President Eugene Czolij.

Джерело: ukrainianworldcongress.org