Přínos O. Zilynského k výzkumu československo-ukrajinských vztahů

Fotogalerie ze sympozia k 90. výročí narození významného etnografa ukrajinského původu, které uspořádala Slovanská knihovna dne 21. 3. 2013.

Součástí sympozia je vernisáž stejnojmenné výstavy. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.


Zdroj: nkp.cz