Současná Ukrajina píše!

Všechny přednášky cyklu Současná Ukrajina píše! budou v českém jazyce.

Česká asociace ukrajinistů a Ústav východoevropských studií Vás srdečně zvou na cyklus přednášek Iryny Zabiiaky Současná Ukrajina píše!, literární vědkyně a překladatelky.

FF UK, náměstí Jana Palacha 2, místnost č.313

Více na https://www.facebook.com/CeskaAsociaceUkrajinistu/photos/gm.398423327191050/1234346216619648/?type=3&theater